0
0,00 €
 x 

Το καλάθι σας είναι άδειο.

Shopping Cart

Αποστολή Σε
Χρήση της διεύθυνσης χρέωσης και για την αποστολή
Προσθήκη/Επεξεργασία διεύθυνσης αποστολής

Order Summary

Όνομα SKU Τιμή Ποσότητα ΦΠΑ: Έκπτωση: Σύνολο
Αποτέλεσμα τιμών προϊόντος
   

Επιλεγμένος τρόπος αποστολής

Δεν επιλέχθηκε αποστολή

Παρακαλώ επιλέξτε μία μέθοδο αποστολής

Σύνολο:
0,00 €
0,00 €
Σημειώσεις και ειδικές ζητήσεις
Οροι χρήσης

Οροι χρήσης

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης περιγράφουν τη μέθοδο συλλογής δεδομένων από την ιστοσελίδα www.paper1.gr, τη χρήση αυτών των δεδομένων από την εταιρεία Σ. ΑΜΠΑΤΖΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. και τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως της ιστοσελίδας www.paper1.gr. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης αναφέρονται μόνο στα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία εσείς μας παρέχετε κατά τη διάρκεια των παραγγελιών σας στην παρούσα ιστοσελίδα.


Η Σ. ΑΜΠΑΤΖΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. , υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς:
1.    πρέπει να διατηρείτε σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και
2.    δεν μπορείτε να τροποποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγετε ή να παρουσιάσετε δημοσίως, ή να διανείμετε ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν.


Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Η ιστοσελίδα www.paper1.gr ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους για άλλες τοποθεσίες του World Wide Web. Επειδή η Σ. ΑΜΠΑΤΖΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δεν έχει καμία δυνατότητα ελέγχου σε αυτές τις τοποθεσίες αλλά ούτε ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών δημιουργικών, έχετε λάβει γνώση, συμφωνείτε και δέχεστε ότι η Σ. ΑΜΠΑΤΖΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δεν είναι υπεύθυνη για τη διαθεσιμότητα τέτοιων εξωτερικών τοποθεσιών, και δεν συνιστά και δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν περιεχόμενο, διαφήμιση, προϊόντα ή άλλο υλικό που διατίθεται από τέτοιες τοποθεσίες αλλά ούτε και για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή χρήση υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων. Επιπλέον, έχετε λάβει γνώση, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Σ. ΑΜΠΑΤΖΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δεν θα είναι υπεύθυνη, άμεσα ή έμμεσα, για τυχόν ζημιά ή απώλεια που προκαλείται ή που υποτίθεται ότι προκαλείται από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από το περιεχόμενο, τα αγαθά και τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμα από ή μέσω τέτοιας τοποθεσίας και ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να απευθυνθείτε απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.
Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί, ότι η Σ. ΑΜΠΑΤΖΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή/και ότι συνδέεται με αυτά καθ οιονδήποτε άλλο τρόπο εκτός αν κάτι τέτοιο αναφέρεται ρητά.

Δήλωση Εχεμύθειας

Οι ερωτήσεις, οι αιτήσεις και τα στοιχεία που συμπληρώνονται και γενικά η ηλεκτρονική σας αλληλογραφία θεωρούνται απόρρητες.
Οι πληροφορίες που μας παρέχονται χρησιμοποιούνται μόνο για την επικοινωνία μας μαζί σας και δεν μεταβιβάζονται ή κοινοποιούνται πουθενά. Παρόλα αυτά, σε περίπτωση που μας ζητηθεί από τον νόμο ή αν κρίνουμε ότι το περιεχόμενο των μηνυμάτων μας βλάπτει, θα μεταβιβάζονται και στις αρμόδιες Αρχές προκειμένου να:


1.    προστατευθούμε ενάντια στη μη εξουσιοδοτημένη, στη μη σύμφωνη με τον νόμο η κακόβουλη χρήση του site.
2.    προστατεύσουμε την ασφάλεια και την περιουσία των υπόλοιπων χρηστών της ιστοσελίδας και του καταναλωτικού κοινού.
3.    προστατεύσουμε την φήμη μας, τα νόμιμα δικαιώματα μας και τα περιουσιακά μας στοιχεία.


Η Σ. ΑΜΠΑΤΖΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ άμεσα από την γνωστοποίησή τους, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί με οποιοδήποτε μέσο συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι περιοριστικά, της δημοσίευση τους στην παρούσα ιστοσελίδα. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί πλήρη αποδοχή από μέρους σας κάθε μεταβολής, τροποποίησης, προσθήκης ή διαγραφής. Συμφωνείτε και δέχεστε ότι η Σ. ΑΜΠΑΤΖΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και κατά καιρούς να καταγγείλει, μεταβάλει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας, της φωτογραφίας παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας χωρίς να φέρει καμία απολύτως ευθύνη απέναντί σε εσάς ή σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο για τις μεταβολές αυτές.


Περιορισμός Ευθύνης

Η Σ. ΑΜΠΑΤΖΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δηλώνει ότι το περιεχόμενο, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες παρέχονται μέσω του site www.paper1.gr "ΩΣ ΈΧΟΥΝ" και "ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ" χωρίς κανενός είδους εξουσιοδότηση ή εκπροσώπηση ή εγγύηση οποιασδήποτε μορφής στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Η Σ. ΑΜΠΑΤΖΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, αλλά δεν παρέχει καμία ρητή εγγύηση, ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι λειτουργίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπές, σφάλματα ή επιβλαβή στοιχεία ή ότι τα λάθη θα διορθώνονται και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημία ούτε για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή ποινικής φύσης από επισκέπτες της ιστοσελίδας. Επίσης η Σ. ΑΜΠΑΤΖΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δεν εγγυάται ότι ιστοσελίδα www.paper1.gr ή οποιοδήποτε άλλο συνεργαζόμενο site ή οι διακομιστές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών δεν περιέχουν "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Οι επισκέπτες συμφωνούν στην χρήση της ιστοσελίδας αυτής με δική τους ευθύνη. Η Σ. ΑΜΠΑΤΖΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., οι υπάλληλοί του, ή άλλοι αντιπρόσωποί του, δεν έχουν καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση, την αντιγραφή, ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν η Σ. ΑΜΠΑΤΖΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.


Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του site www.paper1.gr καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
Οι παρόντες όροι χρήσης και η πολιτική χρήσης και διαχείρισης των προσωπικών στοιχείων (προσωπικά δεδομένα), της οποίας δια της αποδοχής της παρούσας ηλεκτρονικής φόρμας ρητώς δηλώνετε, ότι λάβατε γνώση, αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ της εταιρείας Σ. ΑΜΠΑΤΖΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. και των χρηστών τ του site www.paper1.gr και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί στο παρόν.

Επικοινωνια

210 3845840

210 3823739

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Newsletter

Για να μην χάνεις ευκαιρία!